Familienetværket

– et netværk af pårørende til udsendte soldater
  • Familienetværket – et netværk af pårørende til udsendte soldater
  • Familienetværket af et netværk af frivillige, som på bedst mulig vis støtter op om pårørende til udsendte soldater og faciliterer et netværk før, under og efter udsendelse.

Familienetværket

– et netværk af pårørende til udsendte soldater
  • Familienetværket – et netværk af pårørende til udsendte soldater
  • Familienetværket af et netværk af frivillige, som på bedst mulig vis støtter op om pårørende til udsendte soldater og faciliterer et netværk før, under og efter udsendelse.
Behovet

I Familienetværket har vi længe været opmærksomme på, at international tjeneste i mange tilfælde kan få konsekvenser for de familiemedlemmer, som bliver tilbage.

Der kan opstå situationer, hvor det kan være ekstra vanskeligt at holde humøret oppe og familien ’kørende’, når den ene part pludselig er fraværende i hverdagen. At problemerne bestemt ikke bliver mindre, hvis der er børn involveret, synes umiddelbart let at gennemskue.Til gengæld er det måske straks lidt vanskeligere at gøre klart, hvad det er for problemer, der rammer de familier/pårørende, der påvirkes af en udsendelse i en kortere eller længere periode. Udefra kan problemerne synes små, men for de ’involverede’ er sagen en anden. Her kan selv tilsyneladende små problemer synes uovervindelige.

Mange vil langt hen af vejen kunne få støtte og hjælp fra familie og venner. Men de fleste kender sikkert til følelsen af at være til ’besvær’ og til at ’belemre’ andre med sine spekulationer og problemer.

Det er ingen nem sag at være pårørende, men bestemt heller ikke let at være den, som den pårørende skal kunne læne hovedet imod, når det kniber. Det kræver ofte mere end blot en skulder, det kræver, at personen kender til situationen på sin egen krop.

Det er her Familienetværket viser sin kvalitet – her behøver man ikke at føle sig til besvær eller føle, at man belemre andre.

I et netværk er der bl.a. mulighed for at:

  • Støtte hinanden, når problemerne hober sig op
  • Yde hjælp til selvhjælp
  • Udveksle erfaringer og give gode råd

Det er vigtigt at påpege, at netværket ikke består af psykologer, socialrådgivere eller andre officielle behandlere, men af andre pårørende, der ”taler samme sprog”.
Kontaktpersonerne i Familienetværket står til rådighed, såfremt man har brug for at tale med en anden pårørende, som selv har stået i samme situation som én selv.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i kontakt med et netværk i nærheden af dig, kan du altid tage kontakt til en kontaktperson fra Familienetværket. Her kan du finde en liste over kontaktpersoner