Som frivillig i Familienetværket bliver man en del af et fællesskab, der sammen udvikler ideer og støtter andre pårørende

Det er vigtigt, at man er afklaret med egne forhold og reaktioner – og har lyst til at indgå i et samarbejde med bl.a. forsvaret, veterancenteret og andre frivillige

Kontakt formand Vinnie Højmark

Familienetvaerket.ka1@gmail.com